Kontakt

Glavna urednica:
Marijeta Matijaš

Fotografije i ilustracije:
Pixabay, Wix, Canva, privatna arhiva

Izdavač:
Kreacija j. d. o. o., za pružanje intelektualnih usluga
Banjole, Strane 58
52100 Pula
OIB: 80655055906

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci, Stalna služba u Pazinu pod MBS: 040330565
Temeljni kapital društva od 10,00 kn uplaćen je u cijelosti.
Uprava: Marijeta Matijaš

Račun društva: IBAN: HR4923400091110668456, Privredna banka Zagreb

©Sva prava pridržana.

Loading