Brojna literatura o javnom nastupu naglasak stavlja na govorništvo i neverbalnu komunikaciju, no to su samo dva od čak sedam važnih elemenata koji čine javni nastup.

Dugogodišnje iskustvo rada u medijima i održavanju edukacija o komunikacijskim vještinama stručnjakinji za poslovnu komunikaciju Marijeti Matijaš pomogli su da definira, opiše i obrazloži elemente koji čine javni nastup, a koji su vrlo često izostavljeni iz literature iako su itekako važni. Upravo je po tome poseban ovaj cjeloviti vodič za unapređenje komunikacijskih vještina i javnog nastupa jer na jednom mjestu – u knjizi “Umijeće javnog nastupa” – spaja teoriju, iskustvo, vježbe, savjete i primjere dobre prakse. Knjiga je, stoga zamišljena kao literatura s kojom se radi, iz koje se uči i samostalno unaprjeđuje svoje vještine i znanje. Posebna cjelina posvećena je pripremi javnog nastupa koja čitatelju pomaže samostalno unaprijediti svoje komunikacijske i prezentacijske vještine, a primjeri dobre prakse zasigurno će mu poslužiti kao dodatna motivacija i inspiracija na svom putu napretka.

Uz predstavljanje knjige “Umijeće javnog nastupa”, autorica Marijeta Matijaš tijekom predavanja koje će pratiti predstavljanje knjige odgovorit će i na vječno pitanje “Zašto se bojimo javnog nastupa?” i kako se uloviti u koštac sa strahom!

Predavanje je namijenjeno poduzetnicima, obrtnicima, udrugama, osobama iz javnog života, predstavnicima organizacija, ali i studentima te svima koji su se u nekom trenutku našli ili će se naći u situaciji da moraju javno nastupati.

Moderatorica večeri: Sanja Lujić Pirc

Prijave se zaprimaju na www.poslovnakomunikacija.com/prijave