Unaprijedite KOMUNIKACIJU = promijenite REPUTACIJU = poboljšajte REZULTATE svog poslovanja

Vaš smo najbolji suputnik u bolje komunikacijske vještine!

POSLOVNI TRENINZI
– in-house edukacije –

PISANA KOMUNIKACIJA

 1. Uvod u komuniciranje
 2. Prijenos informacija
 3. Lingvističke prepreke u komunikaciji
 4. Bonton i problemi u pisanoj komunikaciji
 5. Unapređenje pismenosti
 6. Pisana komunikacija – dopisi
 7. Komunikacija e-porukama

USMENA KOMUNIKACIJA

 1. Uvod u komuniciranje
 2. Prijenos informacija
 3. Lingvističke prepreke u komunikaciji
 4. Komuniciranje s javnosti (kupcima, klijentima, korisnicima)
 5. Javni nastup
 6. Govor
 7. Neverbalna komunikacija

KOMUNIKACIJA S MEDIJIMA

 1. Uvod u komuniciranje
 2. Prijenos informacija
 3. Lingvističke prepreke u komunikaciji
 4. Komuniciranje s javnosti (kupcima, klijentima, korisnicima)
 5. Komunikacija s medijima
 6. Javni nastup
 7. Društvene mreže

PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA

Želite li svom poslovanju dati novu vrijednost – edukacije?
Želite li svoje znanje, iskustvo i umijeće podijeliti s drugima, ali ne znate kako to točno učiniti? Primijetili ste da vam nedostaju predavačke vještine i da ne znate kako točno koncipirati edukaciju?
Vrijeme je da to promijenimo!

RADIONICE

Znate li da vas pravopisne i gramatičke pogreške mogu koštati novaca i ugleda? Znate li da određene osobe koje drže do pismenosti neće s vama raditi ako u vašim dopisima i e-porukama neprestano uočavaju pogreške? Znate li da zbog pogrešaka i lošeg izražavanja u pismu možete si stvoriti loš ugled?

GOSTOVANJA