Znate li da vas pravopisne i gramatičke pogreške mogu koštati novaca i ugleda? Znate li da određene osobe koje drže do pismenosti neće s vama raditi ako u vašim dopisima i e-porukama neprestano uočavaju pogreške? Znate li da zbog pogrešaka i lošeg izražavanja u pismu možete si stvoriti loš ugled?

Jezik nam služi da se njime sporazumijevamo, prenosimo poruku, izražavamo misli i osjećaje. Da bismo u tome bili uspješni, valja poznavati barem najosnovnija pravila.

U poslovnoj komunikaciji, osim jasnog prenošenja poruke, važno je i da ona bude točno iskazana. Jezične, odnosno, pravopisne i gramatičke pa i stilske pogreške mogu na primatelja poruke ostaviti dojam neprofesionalnosti, neobrazovanosti, neznanja, nepismenosti i nemarnosti, a valja napomenuti da se sve to može itekako odraziti na poslovanje, financije i poslovni uspjeh.

Edukaciju smo posvetili:

  • poslovnoj komunikaciji učestaloj u našoj (poslovnoj) svakodnevici;
  • dojmu koji ostavljamo na primatelja naših poruka;
  • važnosti točnog, pravilnog, jasnog, razumljivog prenošenja poruke;
  • pisanju poslovnih pisama;
  • komunikaciji elektroničkom poštom;
  • najčešćim jezičnim pogreškama koje vrlo lako možemo izbjeći.

VODITELJICA: Marijeta Matijaš, stručnjakinja za poslovnu komunikaciju

TRAJANJE: 5 sati (uključene pauze)

MJESTO ODRŽAVANJA: Pazin

TERMIN: 14. prosinca 2019., 09.30 – 14.30

KOTIZACIJA: 300,00 kn
PDV nije uračunat u cijenu temeljem čl. 90 st. 2 Zakona o PDV-u.

U cijenu su uključeni svi radni materijali.

BONUS: svi polaznici dobivaju 15 % popusta na knjigu Mali jezični savjetnik za bolju poslovnu komunikaciju 

Loading