Znate li da vas pravopisne i gramatičke pogreške mogu koštati novaca i ugleda? Znate li da određene osobe koje drže do pismenosti neće s vama raditi ako u vašim dopisima i e-porukama neprestano uočavaju pogreške? Znate li da zbog pogrešaka i lošeg izražavanja u pismu možete si stvoriti loš ugled?

Jezik nam služi da se njime sporazumijevamo, prenosimo poruku, izražavamo misli i osjećaje. Da bismo u tome bili uspješni, valja poznavati barem najosnovnija pravila.

U poslovnoj komunikaciji, osim jasnog prenošenja poruke, važno je i da ona bude točno iskazana. Jezične, odnosno, pravopisne i gramatičke pa i stilske pogreške mogu na primatelja poruke ostaviti dojam neprofesionalnosti, neobrazovanosti, neznanja, nepismenosti i nemarnosti, a valja napomenuti da se sve to može itekako odraziti na poslovanje, financije i poslovni uspjeh.

Edukaciju smo posvetili:

  • poslovnoj komunikaciji učestaloj u našoj (poslovnoj) svakodnevici;
  • dojmu koji ostavljamo na primatelja naših poruka;
  • važnosti točnog, pravilnog, jasnog, razumljivog prenošenja poruke;
  • pisanju poslovnih pisama;
  • komunikaciji elektroničkom poštom;
  • najčešćim jezičnim pogreškama koje vrlo lako možemo izbjeći

 

TRAJANJE: 5 sati (uključene pauze)

MJESTO ODRŽAVANJA: Pula

TERMIN: 14. svibnja 2019., 10.00 – 15.00 sati

KOTIZACIJA: 300,00 kn

U cijenu su uključeni svi radni materijali.

BONUS: svi polaznici dobivaju 15 % popusta na knjigu Mali jezični savjetnik za bolju poslovnu komunikaciju 

Loading

Want to pay for an essay, but have no idea which service to turn to? Look into our individuals and select one in order to handle the needed task essay writing service